Etusivu Psykoterapia Esittely Vastaanotot Tuki ja Neuvonta    
   

 

Työtapani ja yhteistyö psykoterapiassa

Työotettani voi kutsua integratiiviseksi.

Työni tukena käytän useampaa teoriaa ja erilaisia työtapoja. Työtavat valikoituvat esiin tulevien asioiden ja tilanteen ja tarpeiden mukaan.

Työotettani voi kuvata myös psykodynaamiseksi,

sillä esim. ihmissuhdeongelmien taustalta löytyy usein mielikuvia, tunteita ja käsityksiä, joiden juuret ulottuvat usein menneisyyden kokemuksiin.  Menneisyyden vaikutus nykyhetkessä estää usein astumista omaan täyteen tässä - ja - nyt elämään.

Psykoterapia on pääasiassa keskustelua. Sen sisältö syntyy kokemuksistasi, voit kertoa näkemiäsi unia, näyttää tekemiäsi kuvia, tekstejä, kertoa heräävistä mielikuvista, ajatuksista ja tunteista tai kuvata näytä muilla keinoin. Voit tehdä vastaanotolla kuvaa tai asetelmia tilanteiden, suhteiden tai kokemusten hahmottamiseksi. Erikseen sovittaessa myös draamallisesti.

 Näiden tehtävänä on auttaa luomaan toisenlaista näkökulmaa ja mahdollistaa laajemman näköalan ja merkitysten syntyminen arkisiin kokemuksiin. 

Työotteeni taustalla vaikuttavat erityisesti C.G. Jungin psykologia, käsitys psyyken omaehtoisesta luovuudesta ja individuaatiosta sekä J.L. Morenon käsitykset ihmisten välisestä kohtaamisesta, toiminnasta ja valinnoista.

 

Aikuisten, keski-ikäisten ja siitä vanhempien ihmisten kuntoutuspsykoterapian koen itselleni tutuimmaksi.

 Yhteistyön kanssani aloittaneet tunnistavat itsessään seuraavia pohdintoja: kuka ja mikä olen, tässäkö kaikki nyt sitten oli, voinko valita itseni vai onko vastattava vain muiden odotuksiin ja mitä se tarkoittaa, voinko jättää hyvästit menneelle ja menneelle itselleni, astua uuteen, mikä minua pidättelee, kummallista, että olen taas samassa tilanteessa kuin ennen.

Nämä näyttäytyvät usein masennuksena, ahdistuksena, työuupumuksena, valintaristiriitoina ja ihmissuhdeongelmina.

Olen työssäni kuunteleva mutta myös aktiivisen kiinnostunut, tilanteita tarkasteleva, ymmärrystä etsivä ja yhteistyöhön kutsuva.

Arvostan ja edellytän yhteistyöltä psykoterapiassa:

- molemmin puoleista luottamuksellisuutta ja sitoutunutta yhteistyötä,

- kiinnostusta tarkastella omaa kokemusmaailmaa ja tilanteita eri näkökulmilta.

 

 

           
 

© 2018 -- Tuula Grandell

päivitetty - 20.07.2018